Högsta domstolen dömer två universitetsstuderande (58 och 31 år gamla) för förtal för uppgifter i en uppsats

De två studerande deltog i en kurs om ekonomisk brottslighet vid Linköpings universitet. Inom ramen för kursen skrev de tillsammans en uppsats som handlade om en person som dömts för upprepade fall av ekonomisk brottslighet.

Den utpekade personen väckte enskilt åtal mot de två studerande och yrkade att de skulle dömas för förtal med anledning av vissa uppgifter som förekom i uppsatsen. I tingsrätten fälldes de för förtal. Hovrätten ogillade däremot åtalet i en skiljaktig dom.

Högsta domstolen dömer nu de två studerande för förtal till dagsböter. Enligt domstolen har två påståenden i uppsatsen om personens brottslighet saknat skälig grund. I domen uttalar domstolen bland annat följande. Vid bedömningen av om skälig grund för uppgifterna fanns bör beaktas under vilka omständigheter som uppgifterna lämnades. I detta fall är det fråga om uppgifter i en uppsats inför ett seminarium på ett universitet. Det måste generellt sett kunna ställas krav på att studenter på universitetsnivå i rimlig grad kontrollerar det material som uppgifter i en uppsats bygger på när det framförs påståenden om att en utpekad person har begått brott.

Två av domstolens ledamöter är skiljaktiga. B 1945-14, 2014-12-03, Högsta domstolen

Ombud för den förtalade personen är Sture Lindqvist, Brahe Juridik