Välkommen till Brahe Juridik! 

Brahe Juridik är ett modernt litet kunskapsföretag som främst riktar sig till mindre och medelstora företag och naturligtvis enskilda företagare. Vår kompetens är främst inom olika delar av affärsjuridik, speciellt rekonstruktioner, företagsförvärv och bolagsrätt. Förutom juridisk kompetens så har vi en omfattande företagsekonomisk kompetens med erfarenhet från bl a företagsledning i företag av varierande storlek.

 

Specialområden